Blog

22 Haziran 2016

Yurtdışı Reklam Tanıtım ve Pazarlama Destekleri

YURTDIŞI REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA DESTEKLERİ

Birliklere Yurtdışı Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Birliklerin yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar teşvik kapsamında değerlendirilmez.), sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir.

Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan birlikler Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri;

% 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan birliklerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla;

% 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Birlikler belirtilen tanıtım teşviğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Tanıtım teşviği, tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır.

Aynı ülkede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde tebliğde belirtilen tanıtım teşviklerinin sadece birinden yararlanılabilir.

Tanıtım teşviği yararlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları teşvik miktarı mahsup edilir.

Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla desteklenir.

NOT : Birliklerin ilgili tebliğ kapsamındafaaliyetlerinin sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda teşvik  oranı 10 (on) baz puan artırılır.

Birliklerin ilgili tebliğkapsamındaki faaliyetlerinin Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75 inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda teşvik oranı 20 (yirmi) baz puana kadar artırılabilir.

Teşvik oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin hususlar Müsteşarlıkça belirlenir.

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı – dtm gov tr

Reklam Haberleri
About admin@egmedya