Blog

20 Haziran 2016

Iran Metal News Magazine

خدمات اطلاع رسانی مرکز اطلاعات فنی ایران در یک نگاه

مرکز اطلاعات فنی ایران بنیانگذار نخستین “مؤسسه اطلاع‌رسانی بازرگانی وصنعتی‌ایران” به‌اتکاء بیش از 32 سال فعالیت موفقیت آمیز در زمینه ارائه اطلاعات تخصصی اقتصادی به شرکت ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، بابهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک، اطلاعات بازرگانی مورد نیاز صادرکنندگان، واردکنندگان، مدیران تدارکات و مسئولان بازرگانی خارجی کارخانه ها و سایر دست اندرکاران اموراقتصادی داخلی و بین المللی رابه صورت “آنلاین” یا از طریق “ایمیل” دراختیار آنان قرار می دهد. بدین گونه، افراد و مؤسساتی که به کار صادرات، واردات، صنعت و سایر امور بازرگانی داخلی وبین‌المللی و خدماتی اشتغال دارند، نه تنها هر روز از آخرین اخبار تحولات مربوط به حرفه خود آگاهی می‌یابند، بلکه صرفه جوئی چشمگیری در وقت و هزینه های جاری و پرسنلی آنان به وجود می آید. درنتیجه، بازرگانان و مدیران کارخانه ها که با جنبه های مختلف “صادرات، واردات، تولید وخدمات بازرگانی داخلی و بین المللی”ارتباط دارند، به کمک اطلاعات بازرگانی مرکزاطلاعات فنی ایران می‌توانند برنامه صحیح تری را برای سازمان خود تدوین نمایند وبابهره گیری از فرصت های تکرار نشدنی در عرصه فعالیت های اقتصادی داخلی وبین‌المللی امکان پیشرفت مؤسسه خود را بیشتر فراهم آورند. از سوی دیگر فعالان بازرگانی خارجی در بخش های دولتی و مؤسسات آموزشی ومشاوره‌ای نیز منابع قابل استفاده ای را برای تحقیق و مطالعه در دست خواهند داشت.
در این راستا اطلاعات اختصاصی “بازار فلزات ایران” با هدف تأمین اطلاعات مورد نیاز آن‌دسته ازدست‌اندرکاران امور اقتصادی ارائه می شود که در زمینه تولید، واردات، صادرات ومصرف انواع فلزات فعالیت می کنند یا حرفه آنان به‌گونه‌ای با فلزات در ارتباط است.
مطالب “بازار فلزات ایران” آخرین اخبار و تحولات تاثیرگذار در روند کاهش یا افزایش نرخ‌ها، تولید ومصرف فلزات را در بازارداخلی‌و‌بین‌المللی دربر می‌گیرد. این‌اطلاعات شامل:قوانین، مقررات،بخشنامه‌هاواخبارمصوبات، هشدارهای‌ روزبازار فلزات، اخبار بازار فلزات ایران وجهان، نرخ فلزات در بورس لندن / LME ، نرخ‌فلزات‌در بورس تهران، نرخ فلزات در بازارجهانی، نرخ‌فلزات در بازار ایران، مناقصه ها و مزایده های فلزات، خریداران فلزات در بازارایران و جهان، فروشندگان فلزات در بازار ایران و جهان، نمایشگاهها و کنفرانس های فلزات، آمارها وشاخص های فلزات، استانداردهای فلزات، تعرفه های فلزات در ایران و جهان، خدمات‌ و‌تهیه‌کنندگان پروفرما، نام ها و نشانی ها، نرخ برابری ارز در ایران، نرخ‌برابری ارز در جهان، نرخ بهره بانکی / LIBOR ، نرخ فلزات گرانبها در ایران، نرخ فلزات گرانبها در جهان و دهها عنوان اطلاعات بازرگانی مفید دیگر در زمینه بازار فلزات است.

dergiler, metal
About admin@egmedya