Yurtdışı reklam devlet teşvikleri

YURTDIŞI REKLAM TEŞVİKLERİ ( DTM )   www.dtm.gov.tr

Yurtdışı reklam, yurtdışı tanıtım ve markalaşma faaliyetlerinizin tüm giderlerinde devlet teşviklerinin       % 50 olduğunu hatırlatırız.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı Birimi Bulunan;

  1. a) DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, %50 ve yıllık en fazla 300.000$
  2. b) Yurtdışı tescil belgesine sahip şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, %50 ve yıllık en fazla 150.000 $
  3. c) Yurtdışı tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri  % 50 ve yıllık azami 75.000$

Yurtdışı Birimi Bulunmayan;

Yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin

ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama

giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ desteklenir.

Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında yıllık en fazla 20.000 $ desteklenir.

Kaynağı pdf formatında indir. Ekonomi gov tr kaynağa gitmek için lütfen tıklayınız

 

MARKALAŞMA VE TURQUALTY DESTEKLERI

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
  • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
  • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
  • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
  • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

desteklenmektedir.

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri’nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Seminerleri düzenlenmektedir.

2006/4 sayılı Tebliğ’e, Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’ne ve ilgili eklerine ulaşmak için tıklayınız..

 

İGEME

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Yurt dışı birimi bulunan;
* Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $
Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;
* Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $
e. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketlerin;
* Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları;
* Kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt dışı birimi için desteklenmektedir.

Kaynak için tıklayınız : http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rehberi-devlet-yardimlari.html

KOSGEP

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.